ดช.ดลภิวัฒน์ บุญมาตร รดน้ำดำหัวขอพร จากพ่อเมืองจังหวัดอุดรธานี นายชยาวุธ จันทร


    ผู้บริหารดลภิวัฒน์ รดน้ำขอพร เนื่องในโอกาส ประเพณีสงกรานต์ นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี


     ผู้บริหารดลภิวัฒน์ มอบของที่ระลึกผ้าย้อมคราม ให้กับดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นางสาวไทย ประจำปี 2543 เนื่องในโอกาสเข้าพัก 29 ตุลาคม 2559 ดูเพิ่ม..
     ได้รับการขอบคุณจากดร.ปนัดดาอีกด้วย ดูเพิ่ม..


วันนี้คุณแม่ทองพูน เสนานคร คุณจารุภรณ์ ไชยสาส์น ลูกสาวคนโต ของอดีตรัฐมนตรีประจวบ ไชยสาส์น มาเยี่ยม


     ผู้บริหารดลภิวัฒน์ มอบของที่ระลึกแก่นักร้อง เบิ้ลปทุมราช ดูเพิ่ม..


     ถ่ายภาพร่วมกับท่านสมหวัง พ่วงบางโพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ดูเพิ่ม..


ผู้บริหารดลภิวัฒน์มอบของที่ระลึกให้นายอำเภอวังสามหมอ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559  พิธีเปิดตัวโรงแรมดลภิวัฒน์โดยท่านนาย อำเภอได้มอบของที่ระลึก 9/2/2557  ผู้บริหารดลภิวัฒน์ รดน้ำดำหัวท่านผู้ว่า ราชการจังหวัดอุดรธานี ท่าน นพวัชร สิงห์ศักดิ์ดา


ผู้บริหารดลภิวัฒน์มอบของขวัญขึ้นบ้านใหม่ให้กับ
นางสาวสุดารัตน์ บุตรพรหม หรือคุณตุ๊กกี้  คุณดลภิวัฒน์ บุญมาตรรดน้ำ ดำหัวท่าน ปลัดจังหวัดอุดรธานี ท่านนิคม ศิริสังข์ ชัย   ทีมงานสตาร์คบัค ร่วมถ่าย สารคดี บุญบั้งไฟเทศบาล ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 12-14 พ.ค.2557   ม้ง พงศธร พอจิต นักร้อง คสช ผู้ขับ ร้องเพลงคืนความสุขให้ประเทศไทย   ผู้บริหารดลภิวัฒน์ มอบของที่ระลึก อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่านประจวบ ไชยสาส์น   กิจกรรมทางสังคม เป็นสปอร์นเซอร์ กีฬาฟุตซอล ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ พนักงาน บ.อาร์โต จก. ที่เข้าใช้บริการของเรา   คณะวัดบางม่วง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทำบุญวัดบ้านคำจวง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ใน
วันที่ 27 มีนาคม 2557   คณะนักบุญ นำทีมโดยเจ้าอาวาส วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อำเภอสาม พราน จังวหวัดนครปฐม